SPELREGELS Referral programma

We kunnen jouw hulp goed gebruiken en het kan jou zelf ook iets leuks opleveren! Vind je een opdracht buiten het platform van Lance Free en laat je deze nieuwe opdrachtgever gebruik maken van ons platform om jou in te huren? Dan kan je een beloning ontvangen op basis van ons Referral programma. De regels van het Referral programma van Lance Free (‘Regels’) zijn hieronder weergegeven.

HOE WERKT ONS REFERRAL PROGRAMMA?

Je kunt als zzp'er met een Lance Free account geld verdienen door een opdrachtgever naar ons platform te brengen ('refereren'). Dat kan door bij het vinden van een nieuwe opdracht (buiten het platform van Lance Free), de desbetreffende opdrachtgever te vragen jou via Lance Free in te huren. De opdrachtgever gebruikt bij het aanmaken van zijn account jouw unieke Referral code. Jouw unieke Referral code vind je hier of login op Lance Free en navigeer via het menu naar 'Settings'. Wanneer je deze Referral code deelt met een opdrachtgever ga je ermee akkoord aan deze Regels gebonden te zijn.

VOORWAARDEN

Om aanspraak te maken op een beloning voor het refereren van opdrachtgevers gelden er Regels. Je kunt als zzp’er een beloning ontvangen indien (a) opdrachtgever een nieuwe gebruiker van het platform van Lance Free is; (b) opdrachtgever kwalificeert als een besloten vennootschap (B.V.); (c) opdrachtgever jouw unieke Referral code gebruikt bij het aanmaken van een account op het platform van Lance Free; (d) opdrachtgever voldoet aan alle voorwaarden voor het gebruik van het platform van Lance Free; (e) je als zzp’er het specifieke aantal uren* hebt gewerkt bij opdrachtgever (zie de vereisten onder ‘BELONING’).

De beloning(en) wordt niet uitgekeerd aan een zzp’er die niet aan de Regels voldoet of van wie wordt vermoed dat ze misbruik maken van het Referral programma van Lance Free. Jouw unieke Referral code is geldig tot en met 31 maart 2023. Indien een opdrachtgever zich uiterlijk op deze datum heeft aangemeld op het platform van Lance Free met een Referral code, genieten zzp'er en opdrachtgever van de beloning en korting  (zie onder ‘BELONING’) voor de resterende duur na 31 maart 2023.

BELONING

Door als zzp’er deel te nemen aan ons Referral programma ontvang je een beloning:  

● Zzp’er heeft recht op een beloning van € 500,- euro bruto na het werken van 150 uren* bij de opdrachtgever die door hem is gerefereerd.

● Zzp’er kan maximaal twee keer een beloning ontvangen, derhalve bedraagt de beloning maximaal € 1000,- euro bruto in totaal na het werken van 300 uren* bij de gerefereerde opdrachtgever.  

● Beloningen worden uitbetaald binnen 30 dagen wanneer een mijlpaal van 150 uren* gepasseerd wordt.

De opdrachtgever ontvangt ook een voordeel bij deelname aan het Referral programma. Er geldt na registratie op het platform van Lance Free een korting voor opdrachtgever. De opdrachtgever betaalt 0 procent service fee voor de eerste drie maanden (tot een maximum voor 600 uren*). Na deze periode vervalt de korting en geldt het standaard tarief.  

OVERIGE REGELS

● Lance Free heeft het recht de Regels op elk moment en om welke reden dan ook te schorsen, te beëindigen of te veranderen.

●Schending van deze Regels heeft tot gevolg dat je wordt uitgesloten van het Referral programma. Uitgekeerde beloningen kunnen daarnaast worden teruggevorderd of ingetrokken.


Heb je vragen? Neem contact met ons op via info@lancefree.app of bel naar 010 200 5666.

* Het uurtarief moet ten minste  €20,-euro en maximaal €60,-euro bedragen om in aanmerking te komen voor een beloning op basis van het Referral programma.