De nieuwe Lance Free V2 is nu live! 🚀 Wil je meer weten? Boek direct een demo

De bouw wordt steeds duurzamer

author avatar
Remco de Reus
April 19, 2023
De bouw wordt steeds duurzamer

De bouw wordt steeds duurzamer

In 2023 is het duurzaamheidsthema in de bouw actueler dan ooit. Met de groeiende bevolking en de toenemende druk in Nederland om huisvesting en infrastructuur te bieden, is het belangrijker dan ooit om duurzame bouw methoden en materialen te hanteren.  

Wat wordt er bedoeld met duurzaam bouwen?

Duurzaam bouwen is een breed begrip. Bij duurzaam bouwen houd je rekening met de effecten op het milieu tijdens de bouw. Dat moet dan zowel bij het ontwerp van een gebouw of bouwwerk gebeuren als tijdens de bouw. Bij duurzaam bouwen is het ook belangrijk om te kijken naar het gebruik van het gebouw. Denk hierbij aan de CO2-uitstoot door het energieverbruik voor verwarming en koeling van een gebouw. Men bekijkt de milieueffecten dus over de hele levensduur van het gebouw of bouwwerk.

Duurzaamheidsdoelstellingen Nederland

De bouw is verantwoordelijk voor 38% van de globale CO2-emissies. Alleen al het materiaalgebruik bedraagt 11%. Nederland heeft zich voorgesteld om flink te verduurzamen en de bouw heeft daar ook een belangrijk aandeel in. Het doel van Nederland is om in 2030 55% minder broeikasgassen uit te stoten en in 2050 helemaal klimaatneutraal te zijn. Met deze doelen voor het zicht willen lokale overheden sneller dan ooit hun woningvoorraad transformeren naar CO2-neutraal. Om dat doel te bereiken moet er nog meer geld geïnvesteerd worden. De huidige bouwsector (excl. infra) produceert jaarlijks voor zo’n kleine € 50 mrd. Dat gebeurt nu met 365.000 fte (ruim 400.000 werkzame personen). Om de verduurzaming ambitie te kunnen realiseren zal tot 2050 aanvullend ca. €390mrd. worden geïnvesteerd. Volgens Aedes is dat ca. € 50.000,- per woning.

3 Belangrijke duurzaamheid punten die in 2023 belangrijker worden

De doelen die Nederland heeft zijn duidelijk, maar waar moet de bouw- en technieksector rekening mee houden om projecten zo duurzaam mogelijk te maken. Hierbij zijn er 3 punten heel belangrijk die in 2023 actueler zijn dan ooit:

1. Circulariteit

Circulariteit is een belangrijke trend in de bouw- en technieksector. In 2023 zal er een grotere nadruk worden gelegd op het hergebruiken en recyclen van materialen. Dit zal resulteren in minder afval en een verminderde vraag naar nieuwe grondstoffen. Bouwbedrijven zullen hun processen herzien en zoeken naar manieren om materialen te hergebruiken in nieuwe projecten.

2.Energie-efficiëntie

In 2023 zal er een grotere nadruk worden gelegd op energie-efficiëntie in de bouw- en technieksector. Dit betekent dat er meer aandacht zal worden besteed aan het ontwerp van gebouwen en constructies om de energiebehoefte te verminderen. Dit kan worden bereikt door het gebruik van materialen met een hoge isolatiewaarde, efficiënte verwarmings- en koelsystemen en energiezuinige verlichting.

3. Duurzame materialen

Het gebruik van duurzame materialen zal in 2023 een belangrijke trend zijn in de bouw- en technieksector. Duurzame materialen zijn materialen die minder schadelijk zijn voor het milieu en die minder energie vereisen bij de productie. Voorbeelden van duurzame materialen zijn hout, bamboe, gerecycled staal en gerecycled plastic.

Belasting voor CO2 gaat ook omhoog

Industriële bedrijven die meer CO2 uitstoten dan toegestaan is, gaan per 1 januari 2023 meer belasting betalen. De vrijgestelde uitstoot gaat vanaf die datum steeds verder naar beneden, waardoor de belastingheffing hoger wordt. In het belastingplan van 2023 staat dat het kabinet hier bedrijven mee wil stimuleren om het productieproces te verduurzamen. Ook de bedrijfskantoren worden onder de loep genomen. Zo moet elk bedrijfskantoor groter dan 100 m2 een energielabel C hebben en hierbij wordt de eventuele garage van het kantoorpand ook meegerekend. Hier liggen veel kansen voor bedrijven, want de garage of opslagruimte is vaak slecht geïsoleerd en geventileerd.

De verduurzaming leidt ook weer tot nieuwe mogelijkheden en nieuwe opdrachten. Zo wordt er steeds meer zonne-energie gebruikt en hebben we steeds meer technici nodig voor nieuwe zonnepanelen projecten.

Abonneer op onze nieuwsbrief
Dank je! Jouw inzending is ontvangen!
Oeps! Er is iets misgegaan tijdens het verzenden van het formulier.
Terug