Hogere bouwkosten gaan zorgen voor een rem van de bouwproductie

Employee
April 7, 2023
blog picture

Het jaar 2023 is al 3 maanden onderweg. Een nieuw jaar voor nieuwe doelen en successen, maar ook een jaar waar genoeg verandering plaatsvindt, want de bouw en techniek staan nooit stil. In de komende blogs bespreken we drie belangrijke punten die er gebeuren in de bouw en techniek in 2023.   

Hogere bouwkosten gaan zorgen voor een rem van de bouwproductie

De bouwsector kampt al langere tijd met stijgende kosten voor materialen en grondstoffen. Vorig jaar was zelfs de hoogste stijging met maar liefst 9%. Dat de bouwkosten hoger zijn geworden lag al in de lijn der verwachting, alleen zijn er nu extra belemmeringen die de bouwkosten hoger maken dan ooit verwacht. De verwachting is dat deze belemmeringen ook in het jaar 2023 weer een grote rol gaat spelen.

Waarom worden bouwkosten zo duur?

Een van de belemmeringen is de oorlog in Oekraïne die blijft duren. Door de oorlog is de beschikbaarheid op bouwmaterialen, brandstof en materieel minder geworden, hierdoor is de prijs van de bouwkosten het meest gestegen en zal het ook nog verder kunnen stijgen. betaalbaarheid komt volgens Bouwend Nederland ook onnodig onder druk te staan als opdrachtgevers, bovenop het wettelijke Bouwbesluit, aanvullende eisen stellen op het gebied van energiezuinigheid en milieu-eisen.

Hierdoor wordt er fors minder nieuwbouw verwacht. Het aantal afgegeven afbouw certificaten, die noodzakelijk zijn voor een bouwaanvraag, ligt 20 procent lager dan vorig jaar. In 2022 kwamen er 71.000 nieuwbouwwoningen bij; de verwachting is dat er in 2023 dit aantal op ongeveer 60.000 zal blijven steken.  

Effect bij projecten

Bij nieuwbouwprojecten waarvoor nog geen contractuele afspraken zijn gemaakt, speelt een andere problematiek. Op zich hoeven hoge kosten hier geen belemmering te zijn. Natuurlijk maken hogere kosten een project lastiger rond te rekenen en zullen winstmarges afnemen. Maar als je de rekensom eenmaal kloppend hebt gemaakt, kun je contractuele afspraken maken en weet iedereen waar die aan toe is. Het knelpunt zit hem op dit moment in de onzekerheid rondom de ontwikkeling van bouwkosten en leveringstermijnen. Vooral het verloop van energiekosten, en hoe deze doorwerken in materiaalprijzen, is een grote bron van onzekerheid.

De kostenstijgingen kunnen in lopende nieuwbouwprojecten tot problemen leiden. We noemden hiervoor al dat hogere kosten niet meer zo makkelijk als voorheen aan de consument kunnen worden doorberekend, omdat algemene verkoop prijsniveaus niet meer zo hard stijgen en kopers hogere risico’s ervaren. Soms mogen aanbieders de verkoopprijzen ook helemaal niet verhogen. Bijvoorbeeld als met gemeenten afspraken zijn gemaakt over maximale verkoopprijzen.

 

Ondanks de verwachtte krip dit jaar, blijft er nog een serieus personeelstekort. Dit is ook nog steeds het eerste probleem in de bouw. Dit betekent dat je als vakkracht nog steeds hard nodig bent!

Terug